Hattutehtaan Ihmiset

Milleniaalit

Episode Summary

Milleniaalien käsite ulottuu 80-luvun alusta 90-luvun puoliväliin. Kuinka paljon eroavaisuuksia löytyy jo tämän aikajanan alun ja loppupään edustajista, kun puhutaan työstä? Mitä tarpeita milleniaaleilla on? Puhetta kokemuksen ja erehdyksen kautta.

Episode Notes

Milleniaalien käsite ulottuu 80-luvun alusta 90-luvun puoliväliin.  Kuinka paljon eroavaisuuksia löytyy jo tämän aikajanan alun ja loppupään edustajista, kun puhutaan työstä? Mitä tarpeita milleniaaleilla on? Puhetta kokemuksen ja erehdyksen kautta.